ข้อมูลบริษัท

โรงงานไทยวาพลาสติก

ประวัติบริษัท

          บริษัท  ไทยวาพลาสติก  จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2526  โดยผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย  100 %  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวนเงิน  25  ล้านบาท  และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ การผลิตพลาสติก  PVC  SHEET, PVC  หนังเทียม, PVC  ยางปูพื้น ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบโฆษณา ท่อส่งน้ำทางการเกษตร และ ท่อส่งน้ำทำจากพลาสติก PVC    มีโรงงานตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 2 ซ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

          จากประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารระดับสูงทางด้านธุรกิจพลาสติกมากว่า  20  ปี  บริษัทฯ  ได้นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น  มีการจ้างงานวิศวกรต่างชาติ  เพื่อทำการฝึกฝนพนักงานฝ่ายเทคนิคและพนักงานฝ่ายผลิต ให้มี ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการวางแผน ศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอยู่สม่ำเสมอ ปัจจุบัน บริษัทฯ  มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 180  คน  ทั้งที่โรงงานและสำนักงาน

วิสัยทัศน์องค์กร

“เป็นผู้ผลิตชั้นแนวหน้าอันดับ 1 ใน 5 ในการผลิตพลาสติก PVC ของประเทศไทย”

 

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร

  1. สินค้าดีมีคุณภาพ
  2. สร้างสรรค์ความพึงพอใจให้ลูกค้า
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสินค้า

          ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีสัดส่วนประมาณ  80 %  และ  20 %  ตามลำดับ  บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม  เช่น  กลุ่มอุตสาหกรรม  คือ  ผู้ผลิตกระเป๋าแฟชั่น  กระเป๋าเดินทาง  รองเท้า  แผ่นรองซับในอุปกรณ์รถยนต์  เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์เครื่องเขียน  เสื้อกันฝน  ของเล่นเด็ก  กลุ่มบริษัทโฆษณา ผ้าใบ SCREEN เพื่อการโฆษณา  BILLBOARD ต่างๆ กลุ่มเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกใช้ในเรือนเพาะชำ  บ่อน้ำ  บ่อปลา  ท่อส่งน้ำ  เป็นวัสดุกันรั่วซึมของบ่อหรือหลุมที่ขุดไว้เพื่อใช้งาน  เป็นต้น  สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนซึ่งเป็นเพียงผู้ประสานงานกับลูกค้าในต่างประเทศ  โดยลูกค้าจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ  โดยตรง

ใบรับรอง