สินค้าสำเร็จรูป

เป็นสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ที่ทำจากพีวีซีเช่น ท่อส่งน้ำ พลาสติกปูบ่อปลา บ่อปลาสำเร็จรูป ผ้าใบสำเร็จรูปตัดตามขนาดต่างๆ