TWL ผ้าใบพีวีซี

ผ้าใบพีวีซี เป็นพีวีซีชีทที่มีผ้าประกบมีทั้งแบบพีวีซีประกบด้านเดียวและแบบพีวีซีประกบสองด้าน เหมาะกับการนำไปใช้ทำ ร่ม ป้ายโฆษณา ผ้าใบคลุมรถ เต้นท์

โครงสร้างของผ้าใบพีวีซี ประกอบไปด้วย

  1. ชั้นผิวหน้าพีวีซี - พีวีซีชีท มีลายนูน (emboss) สี น้ำยาเคลือบผิว
  2. ชั้นผ้า - ผ้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เรียกกันว่าผ้ามุ้ง ผ้าฟูจิเอะ ผ้ายามาโมโต้ ผ้าคูนิล่อน ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าหรือเป็นชื่อที่เรียกกันในวงการหนังเทียม วงการโฆษณา
  3. ชั้นล่างพีวีซี(มีหมือไม่มีก็ได้) - เหมือนชั้นผิวหน้าพีวีซีเอาไว้ประกบชั้นผ้าที่อยู่ตรงกลางทำให้ป้องกันน้ำไม่ให้โดนผ้า

*ถ้าผ้าคูนิล่อนจะทำจากเส้นใยไนลอนในวงการหนังเทียมจะเรียกผ้าคูนิล่อนหน้าเดียวสำหรับผ้าคูนิล่อนที่มีชั้นพีวีซีประกบด้านเดียว เรียกผ้าคูนิล่อนสองหน้าสำหรับผ้าคูนิล่อนที่มีชั้นพีวีซีประกบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

TWL โครงสร้างแบบหน้าเดียว

TWL โครงสร้างแบบสองหน้า

เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต