TWV ผ้านอนวูฟเวนพีวีซี

ผ้านอนวูฟเวนพีวีซี พีวีซีชีทประกบผ้านอนวูฟเวน เหมาะกับสินค้าที่ต้องการความนุ่ม นำไปใช้เป็นวัสดุทำ กระเป๋า รองเท้า สินค้าพรีเมียม

ผ้านอนวูฟเวน (Nonwoven) เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายผ้าทำมาจากเส้นใยที่ถูกติดกันไว้ด้วยสารเคมี, เชิงกล, ความร้อน หรือการทำละลาย ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในอุตสาหกรรมสิ่งทอหมายถึงผ้าเช่น ผ้าสักหลาด ผ้ากรองอากาศ ผ้าเยื่อ ผ้าขูดขน ผ้าไม่ถักไม่ทอ

โครงสร้างของผ้านอนวูฟเวนพีวีซี ประกอบไปด้วย

  1. ชั้นผิวหน้าพีวีซี - พีวีซีชีทที่ทำการอัดลายนูน (emboss) แต่งสี และน้ำยาเคลือบผิว
  2. ชั้นผ้า - ผ้านอนวูฟเวน ผ้าขูดขน ผ้าเยื่อ ผ้าไม่ถักไม่ทอ ผ้าสักหลาด

TWV โครงสร้าง

เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต