ยางปูพื้น พื้นไวนิล

ยางปูพื้นหรือพื้นไวนิล ทำจากพีวีซีโดยมีชั้นฟิล์มลวดลายต่างๆอยู่ด้านบนลักษณะเดียวกับกระเบื้องยางเพียงแต่ไม่ได้ตัดออกเป็นแผ่นๆ จะมีความหนามากเพื่อความทนทานจากการนำไปใช้ปูเป็นพื้นทางเดิน

โครงสร้างของยางปูพื้น ประกอบไปด้วย

  1. ชั้นผิวหน้าพีวีซี - พีวีซีชีทใสเป็นชั้นหน้าเคลือบป้องกันฟิล์มลวดลายหรือถ้าไม่มีลายก็จะเป็นชั้นที่ทำการอัดลายนูน (emboss) และพิมพ์สี
  2. ชั้นกลางพีวีซี - พีวีซีชีทเพิ่มความแข็งแรงทนทาน
  3. ชั้นล่างพีวีซี - พีวีซีชีทอัดลาย

โครงสร้างยางปูพื้น

เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต